ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Bánovské noviny

Vážení občania, dovoľujeme si Vás informovať, že sme začali spolupracovať s regionálnym týždenníkom Bánovské noviny. Každý týždeň (od stredy) si môžete bezplatne prevziať výtlačok tohto periodika, a to:

  • pri vstupných dverách obecného úradu,
  • v miestnych potravinách.

Občania Závady pod Čiernym vrchom si môžu výtlačok prevziať v piatok v čase od 7-8 hod. v budove potravín.

Výsledky vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v obci Kšinná

Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:

  • Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 433
  • Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 286
  • Počet voličov, ktorí zaslali návratnú oblásku z cudziny: 3
  • Počet platných odovzdaných hlasov: 282

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

OZNAM OD PZ BUKOVINA II KŠINNÁ

Vážení občania

V nastávajúcich jarných mesiacoch sa zver už pripravuje k privítaniu svojho potomstva, k čomu potrebuje viac pokoja a jelenia zver začína zhadzovať parožie. Z roka na rok sa v našom chotári zintenzívňuje zber parožia, ba dokonca vznikajú organizované skupiny pre zber zhodov s cieľom obchodovať s nimi a narúšajú tiché lokality zveri slúžiace k odpočinku.

VÝZVA

VYZÝVAME OBČANOV ABY NAJNESKÔR DO 29. 2. 2020  ODSTRÁNILI KONÁRE STROMOV, KTORÉ SA NACHÁDZAJÚ NA ICH NEHNUTEĽNOSTIACH A  OHROZUJÚ BEZPEČNOSŤ ALEBO SPOĽAHLIVOSŤ  PREVÁDZKY MIESTNEHO ROZHLASU A VEREJNÉHO OSVETLENIA.

AK V UVEDENEJ LEHOTE NEDÔJDE K ICH ODSTRÁNENIU, VYKONÁ TIETO ÚKONY PRACOVNÍK OBCE !

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS