ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Brigáda

V sobotu 5.3.2022 od 8:30 hod. Vás DHZ Kšinná a obec Kšinná pozývajú na spoločnú brigádu na cintoríne v Kšinnej.

ENVIPAK- ZÁLOHUJME, ale NEZABÚDAJME TRIEDIŤ!

Od 1. januára 2022 sa začali zálohovať nápojové fľaše z plastu a hliníkové plechovky. Zálohovanie sa týka takmer všetkých nápojov, ktoré sú balené v plastových fľašiach či plechovkách s objemom 0,1 až 3 litre. Obaly od mlieka a mliečnych nápojov, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 % treba naďalej vhadzovať do žltých kontajnerov určených na zber plastov. Bez zmeny ostáva aj triedenie ostatného papierového, plastového, kovového odpadu ako aj odpadu z nápojových kartónov, ktorý patrí do kontajnerov a vriec naň určených. 

Viac informácií : Plagát - zálohujme ale nezabúdajme triediť (súbor PDF, 193 KB, otvorí sa v novom okne)

Brigáda

V sobotu 26.2.2022 od 8:30 hod. Vás DHZ Kšinná a obec Kšinná pozývajú na spoločnú brigádu na cintoríne v Kšinnej.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021: 34,69 % 

Sadzba poplatku pre rok 2022 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu ( 20 03 07) na skládku odpadov  v euro t-1 

    (platná od 1.3.2022 do 28.2.2023) 

 je 22,- eur.

V roku 2021 bolo v našej obci vyprodukovaných spolu 166,76 ton odpadu, z toho bolo 108,91 tony zmesový komunálny odpad, objemný odpad a iné biologicky nerozložiteľné odpady a 57,85 tony tvorili zložky komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť.

Oproti minulému roku sa nám navýšila úroveň vytriedenia komunálnych odpadov o 12,22 %, a tak budeme za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov platiť  za tonu o 5  eur menej ako v roku 2021.

Viac informácií : 

Odpadové hospodárstvo- úroveň vytriedenia komunálneho odpadu (interná stránka, otvorí sa v novom okne)

Očkovanie v Uhrovci

Vážení občania,

obec Uhrovec v spolupráci so starostami mikroregiónu Uhrovská dolina zorganizovala očkovanie pre občanov priamo v obci Uhrovec.

Očkovať bude výjazdová očkovacia služba NsP z Bojníc vakcínou od Pfizer, a to 22. februára 2022 o 13:00 h. v telocvični ZŠ a MŠ Uhrovec.

Kto má záujem o očkovanie je potrebné, aby sa nahlásil na obecnom úrade v Kšinnej najneskôr do 18. februára 2022, a to e-mailom office@ksinnazavada.sk alebo telefonicky na čísle 038/76 99 122.

Nahlásiť je potrebné:  meno, priezvisko, rodné číslo, adresu, poisťovňu, telefonický kontakt a informáciu o dávke. Na očkovanie je potrebné si doniesť vyplnený dotazník a informovaný súhlas, ktorý je zverejnený na našej webovej stránke.

Obecná knižnica

Vážení občania,

radi privítame bývalých aj nových čitateľov a najmä mládež v obnovenej obecnej knižnici. Knižnica je otvorená každý piatok od 18:00 do 20:00 hodiny.

Zároveň žiadame čitateľov, ktorí majú niekoľko rokov vypožičané knihy, aby ich v čo najkratšom čase vrátili.

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS