ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

SENIORI, SME TU PRE VÁS! Povedzme STOP podvodníkom

Súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými dverami. Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneužiť podvodníci, ktorých konanie Vás (nielen počas tejto doby) môže pripraviť o značnú časť majetku alebo celoživotných úspor.

Bližšie info:

https://www.minv.sk/?prevencia_aktuality&sprava=seniori-sme-tu-pre-vas-povedzme-stop-podvodnikom

 

 

Vývoz žumpy

Vývoz žumpy je možné telefonicky objednať na obecnom úrade: 038/7699122

Vyváža pán Lukáš Ondriška cena 6m3 (cca 40-45 €)

ODPOČET VODOMEROV

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že plánovaný odpočet vodomerov sa z dôvodu koronavírusu neuskutoční. Z tohto dôvodu žiada občanov, aby si v priebehu tohto a budúceho týždňa, t.j. do 10.04.2020 odpísali stavy vodomerov a tento stav nahlásili na telefónne čísla:

Kšinná                   0911 044 599

Závada pod Č.v.   0911 044 598

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020, pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej, na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. c), § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z., § 7, 20 a 25 zákona č. 4211994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 42/1994 Z. z.") nariaďuje nasledovné opatrenie:

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnost'ou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzat' a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.)

Pozor na podvodníkov

V súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID – 19  Vás Ministerstvo vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje, že na území Slovenska boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. Neznáme osoby kontaktujú telefonicky, ale aj osobne seniorov s požiadavkou zmerania teploty, ponuky pochybných farmakologických prípravkov a podobne, čím chcú zneužiť súčasnú situáciu vo svoj prospech. V prípade, ak by boli svedkami obdobného konania, je potrebné ich informovať, aby kontaktovali políciu č. 158.

Klienti sa v súčasnosti môžu obrátiť aj na Informačnú kanceláriu v Trenčíne v čase od 8:00 – 11:00 hod. (v čase osobnej prítomnosti zamestnancov) telefonicky (032/74 11 250) alebo prostredníctvom LiveChatu na www.prevenciakriminality.sk.

SZZP Kšinná

Slovenský zväz zdravotne postihnutých Kšinná oznamuje všetkým svojim členom, že výročná členská schôdza, ktorá sa mala uskutočniť dňa 4.4.2020 (sobota) o 13.00 hod. v kultúrnom dome  SA RUŠÍ. Náhradný termín bude členom oznámený.

Oznam od Slovenskej pošty, a.s.

OZNÁMENIE O OBMEDZENÍ HODÍN PRE VEREJNOSŤ

Pošta Kšinná oznamuje svojím zákazníkom, že

bude v dňoch

od 24.03.2020 do odvolania

z dôvodu prijatých preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu 

OTVORENÁ

PONDELOK:    8:00-10:00

UTOROK:         8:00-10:00

STREDA:          8:00-10:00

ŠTVRTOK:       8:00-10:00

PIATOK:           8:00-10:00

Ďakujeme za porozumenie.

 

 

OZNAM OD VŠEOBECNEJ LEKÁRKY PRE DOSPELÝCH V UHROVCI

Od 23.3.2020 do odvolania platí:

Pred vstupom do ambulancie je nutná telefonická konzultácia. Pacienti vstupujú do ambulancie až po konzultácii a to aj v tom prípade, že už stoja pred zdravotným strediskom.

Tel. číslo: 038/76 94 216


Z epidemiologického hľadiska sa až do odvolania ordinuje

od 6:00- 12:00 hod denne.

V piatok do 11:00 hod.

V popoludňajších hodinách prebieha dôkladná dezinfekcia priestorov zdravotného strediska.

OZNAM: CZ Kšinná

Predsedníctvo evanjelického cirkevného zboru oznamuje, že každú nedeľu v čase od 11:05 do 11:10 budú zvonievať obidva zvony, aj keď služby Božie nebudú bývať.
Symbolicky budú zvolávať všetkých veriacich k tomu, aby si nielen pripomenuli čas služieb Božích, ale aby si  v rodinnom kruhu urobili domácu pobožnosť a mohli naďalej prežívať nedeľné spoločenstvo s Pánom Bohom a posilňovať sa vo viere. Obsah domácej  pobožnosti je v tlačenej podobe  distribuovaný do  poštových schránok v sobotu večer alebo ho môžete nájsť na webovej stránke našej obce.

Nakladanie s použitými jednorázovými rúškami, rukavicami a pod.

Ako majú domácnosti nakladať použitými rúškami či respirátormi, rukavicami a pod.:

  • Použité rúška či respirátory a pod. treba dať do plastovej tašky, vreca, .... a pevne uzavrieť
  • Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner)
  • Použité rúška či respirátory v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu
  • Samozrejme si umyť ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel.

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS