ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Výsledky vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v obci Kšinná

Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:

  • Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 433
  • Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 286
  • Počet voličov, ktorí zaslali návratnú oblásku z cudziny: 3
  • Počet platných odovzdaných hlasov: 282

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019: 20,41 % 

Sadzba poplatku pre dok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu ( 20 03 07) na skládku odpadov  v euro t-1 

    (platná od 1.3.2020 do 28.2.2021) 

 je 22,- eur.

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1
 

 

Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%] Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 x ≤ 10 17 26 33
2 10 < x ≤ 20 12 24 30
3 20 < x ≤ 30 10 22 27
4 30 < x ≤ 40 8 13 22
5 40 < x ≤ 50 7 12 18
6 50 < x ≤ 60 7 11 15
7 x > 60 7 8 11

Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejmé, že lepšie triedenie odpadov znamená nižšie náklady pre obec. Ak by obec dosiahla úroveň vytriedenia odpadu nad 30 %- poplatok za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu by bol vo výške 13 eur/1 tona.

Z týchto dôvodov vyzývame všetkých občanov, aby pristupovali zodpovedne k triedeniu a separovaniu odpadov, pretože zodpovedným prístupom môžeme dosiahnuť vyššiu mieru triedenia komunálnych odpadov a nižšiu sadzbu za uloženie odpadu na budúci rok.

V roku 2019 bolo v našej obci vyprodukovaných spolu 148,32 ton odpadu, z toho bolo 118,04 tony zmesový komunálny odpad, objemný odpad a iné biologicky nerozložiteľné odpady a 30,28 tony tvorili zložky komunálnyych odpadov, ktoré je možné vytriediť.

V roku 2018 bolo v našej obci vyprodukovaných spolu 151,37 ton odpadu, z toho bolo 129,50 tony zmesový komunálny odpad a objemný odpad a 21,87 tony tvorili zložky komunálnyych odpadov, ktoré je možné vytriediť.

Súbor na stiahnutie:

Výpočet_úrovne_vytriedenia_komunálnych_odpadov_2019 (súbor PDF 505 KB, otvorí sa v novom okne)

OZNAM OD PZ BUKOVINA II KŠINNÁ

Vážení občania

V nastávajúcich jarných mesiacoch sa zver už pripravuje k privítaniu svojho potomstva, k čomu potrebuje viac pokoja a jelenia zver začína zhadzovať parožie. Z roka na rok sa v našom chotári zintenzívňuje zber parožia, ba dokonca vznikajú organizované skupiny pre zber zhodov s cieľom obchodovať s nimi a narúšajú tiché lokality zveri slúžiace k odpočinku.

VÝZVA

VYZÝVAME OBČANOV ABY NAJNESKÔR DO 29. 2. 2020  ODSTRÁNILI KONÁRE STROMOV, KTORÉ SA NACHÁDZAJÚ NA ICH NEHNUTEĽNOSTIACH A  OHROZUJÚ BEZPEČNOSŤ ALEBO SPOĽAHLIVOSŤ  PREVÁDZKY MIESTNEHO ROZHLASU A VEREJNÉHO OSVETLENIA.

AK V UVEDENEJ LEHOTE NEDÔJDE K ICH ODSTRÁNENIU, VYKONÁ TIETO ÚKONY PRACOVNÍK OBCE !

ORDINAČNÉ HODINY

VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DOSPELÝCH V UHROVCI

Lekár:  MUDr. Gabriela Mikulášová

Sestra:  Žaneta Galbavá

 

ORDINAČNÉ HODINY

OD 01.02.2020

 

Pondelok             6:00 - 15:00

Utorok                 6:00 - 12:00

Streda                  6:00 - 16:00

Štvrtok                6:00 - 12:00

Piatok                  6:00 - 11:00

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS