ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022: 48,71 % 

Sadzba poplatku pre rok 2023 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu ( 20 03 07) na skládku odpadov  v euro t-1 

    (platná od 1.3.2023 do 29.2.2024) 

 je 18,- eur.

Súbor na stiahnutie: 

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov 2022 (súbor PDF, 154 KB, otvorí sa v novom okne)

V roku 2022 bolo v našej obci vyprodukovaných spolu 183,15 ton odpadu, z toho bolo 93,93 tony zmesový komunálny odpad, objemný odpad a iné biologicky nerozložiteľné odpady a 89,22 tony tvorili zložky komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť.

Oproti minulému roku sa nám navýšila úroveň vytriedenia komunálnych odpadov o 14,02 % , a tak budeme za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov platiť  za tonu o 4  eurá menej ako v roku 2022 a o 9 eur menej ako v roku 2021.

Ďakujeme, že separujete a pomáhate tak životnému prostrediu. 

Novinky v oblasti triedenia odpadu

Vzdelávacie videá Čo kam patrí?

Týmto Vám dávame do pozornosti sériu videí "Čo kam patrí?", kde sa v najnovších častiach venujeme triedeniu jednotlivých materiálov ako sklo, plasty a postupne pribudnú aj ďalšie. Celú sériu videí nájdete tu Čo kam patrí?(odkaz na externú stránku YouTube- video sa otvorí v novom okne)

 

Mobilná aplikácia Odvoz Odpadu

Okrem inštruktážnych videí máme pre Vás skvelý tip, ako obyvateľom uľahčiť triedenie odpadu. Ide o mobilnú aplikáciu Odvoz Odpadu- odkaz na externú stránku, otvorí sa v novom okne), ktorá prakticky nahrádza tlačené zberové kalendáre. Jej používanie je bezplatné a jednoduché. Obyvateľ si ju stiahne do telefónu s Os Android prostredníctvom obchodu Google Play, zo zoznamu si vyberie svoju obec a aplikácia mu prostredníctvom notifikácie vždy pripomenie blížiaci sa zber triedeného odpadu. 

                                      

PETÍCIA

PETÍCIA

za zaradenie

Nemocnice s poliklinikou Myjava so sídlom Staromyjavská 59, 907 01  Myjava

Nemocnice na okraji mesta, n.o., so sídlom Nová nemocnica 511, 958 01  Partizánske

do siete nemocníc II. úrovne v rámci kategorizácie nemocníc

My, obyvatelia Trenčianskeho samosprávneho kraja a občania Slovenskej republiky žiadame Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, aby v súlade so zákonom č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení rozhodlo o zaradení Nemocnice s poliklinikou Myjava so sídlom Staromyjavská 59, 907 01  Myjava, a o zaradení Nemocnice na okraji mesta, n.o., so sídlom Nová nemocnica 511, 958 01  Partizánske do siete nemocníc II. úrovne v rámci kategorizácie nemocníc.  

Sme toho názoru, že zaradenie oboch nemocníc do siete nemocníc II. úrovne má svoje opodstatnenie z dôvodu zabezpečenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti a zachovania doterajšieho rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Petíciu je možné podpísať na obecnom úrade.

 

Oznam o uložení listovej zásielky

Číslo: 15/2023

                                                                     V Kšinnej, 01.02.2023

 

OZNÁMENIE

o uložení listovej zásielky

OBEC KŠINNÁ zastúpená starostkou obce JUDr. Tatianou Botkovou, oznamuje občanovi:

Radovan Křižka, trvale bytom obec Kšinná

že na Obecnom úrade v Kšinnej bola dňom 01.02.2023 uložená listová zásielka na jeho (jej) meno:

Obec Kšinná sa zapojí do protestu polhodinovým vypnutím verejného osvetlenia

Vážení obyvatelia,

pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej“, podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých  rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna pomoc od vlády.

Výsledky referenda 2023

Počet voličov zapísaných v zozname voličov : 406

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 146

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24: 146

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 0

Počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov: 146

Počet platných hlasovacích lístkov: 146

Počet hlasov "ÁNO" : 144

Počet hlasov "NIE" : 2

                                                            Zdroj: Zápisnica volebnej komisie Kšinná 21.01.2023

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS