Slovenský iconEnglish icon

Deň vody

 19.03.2024

Vážení občania,

kto má záujem zdarma o stanovenie dusičnanov a dusitanov v pitnej vode je potrebné doniesť 0,5 l vzorky vody v čistej PET fľaši do 21. marca.2024 (štvrtok) do 15:00 hod. na obecný úrad.

Kto má záujem o podrobnejší rozbor na stanovenie dusičanov, dustitanov, amónnych iónov, pH a celkovej tvrdosti v pitnej vode za 30 eur je potrebné doniesť do 21. marca 2024 (štvrtok) na obecný úrad 1 l vzorky vody v čistej PET fľaši.

Rozbor vykonáva akreditované laboratórium CERTIPÓ v Trenčíne.


1 2 3 >