Slovenský iconEnglish icon

Oznam od Západoslovenskej distribučnej, a.s.

 11.03.2024

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznamuje, že z dôvodu odstraňovania poruchového stavu uzemnení na NN vzdušnom vedení, bude vykonávať v priebehu najbližších dní práce súvisiace s opravou uzemnení (práce zahŕňajú aj výkopové práce v nevyhnutnom rozsahu).

Odstraňovanie poruchového stavu bude prebiehať v okolí podperných bodov číslo 18, 28, 31, 46, 58, 65, 71, 79, 86, 89, 97, 116, 133, 135/1, 144, 169, 173, 176.

Za vzniknuté komplikácie a obmedzenia sa vopred ospravedlňujeme.


1 2 3 >