Slovenský iconEnglish icon

Výsledky rozboru vody zo studní zo dňa 22. marca 2023

 06.06.2023

Limit pre stanovenie dusičnanov podľa nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z. je 50 mg/l

Limit pre stanovenie dusitanov podľa nariadenia SR č. 496/2010 Z. z. je 0,50 mg/l

Číslo

Meno

Názov

Dusičnany

Dusitany

Výsledky

1

Obec Kšinná

Chudánka

13,0 mg/l

0,15 mg/l

vyhovuje

2

Obec Kšinná

Doktorka

11,0 mg/l

0,15 mg/l

vyhovuje

3

Obec Kšinná

Kotúčka

20,0 mg/l

0,15 mg/l

vyhovuje

4

Obec Kšinná

Hadvička

20,0 mg/l

0,15 mg/l

vyhovuje

5

Obec Kšinná

Humajovská

5,00 mg/l

0,15 mg/l

vyhovuje

Výsledky monitorovania ukazovateľov kvality vody limitných hodnôt sú ku dňu odberu t. j. 22. marca 2023.


Zoznam aktualít: