ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Slovenská pošta- Kšinná

Vážení občania,

POŠTA KŠINNÁ bude od 16.3.2021 otvorená v čase od 9:00-10:00 hodiny, a to až do odvolania.

Doručovanie bude prebiehať štandardne.

Prosíme poberateľov dôchodkových dávok, aby sa v určený čas dostavili na poštu, kde im bude dávka vyplatená.

Testovanie na ochorenie COVID- 19 - 13.03.2021

Vážení občania, aj tento víkend je pre Vás zabezpečená možnosť otestovať sa v priestoroch kultúrneho domu v Kšinnej. Testovanie na ochorenie COVID-19 bude vykonávať mobilná odberová jednotka Emergency Support, o.z. v sobotu 13.03.2021 v čase od 16:00 do 20:00 hodiny.

Každý občan, ktorý má záujem o testovanie je potrebné, aby sa  prihlásil cez rezervačný formulár, ktorého link je zverejnený nižšie. Občania, ktorí sa nevedia registrovať, môžu telefonicky kontaktovať obecný úrad na  t.č. 038/7699122 a pracovníčka obce ich zaregistruje. Čas rezervácie je orientačný.

Pred vstupom do odberného miesta bude prebiehať kontrola zaregistrovaných.

Prosíme občanov, aby sa dostavili na odberné miesto 5 minút pred rezervovaným termínom.

Koniec rezervácie je v sobotu 13.3.2021 o 15:00 hodine alebo do naplnenia kapacity.

Rezervačný formulár- testovanie COVID-19

Oznam od PZ Bukovina II Kšinná

Vážení občania,

v nastávajúcich jarných mesiacoch sa zver už pripravuje k privítaniu svojho potomstva, k čomu potrebuje viac pokoja a jelenia zver začína zhadzovať parožie. Z roka na rok sa v našom chotári zintenzívňuje zber parožia, ba dokonca vznikajú organizované skupiny pre zber zhodov s cieľom obchodovať s nimi a narúšajú tiché lokality zveri slúžiace k odpočinku.

Poľovnícke združenie si kladie za povinnosť s dôsledným dôrazom Vás upozorniť na zákon o poľovníctve § 24 o ochrane poľovníctva odsek 3 písmeno g, ktorý zakazuje zbierať parožie bez súhlasu užívateľa poľovného revíru.

Zbierať zhody podľa zákona o poľovníctve môže len poľovník, ktorý má povolenie užívateľa poľovného revíru. Zhody parožia patria užívateľovi poľovného revíru a je zakázané ponechať si ich bez jeho súhlasu.

Upozorňujeme celú verejnosť, že takouto činnosťou sa dostávate mimo zákon

Za neoprávnený zber zhodov môže byť uložená pokuta až do výšky 3000 Eur v prípade fyzickej osoby, pokiaľ ide o právnicke osoby, tak pokuta od 5000 do 15000 Eur.

Obraciame sa na Vás s presvedčením, že pochopíte pravú podstatu nášho hlasu k Vám.

                                                                                              PZ Bukovina II Kšinná

Testovanie na ochorenie COVID- 19 - sobota 06.03.2021

Vážení občania, aj tento víkend je pre Vás zabezpečená možnosť otestovať sa v priestoroch kultúrneho domu v Kšinnej. Testovanie na ochorenie COVID-19 bude vykonávať mobilná odberová jednotka Emergency Support, o.z. v sobotu 06.03.2021 v čase od 16:00 do 20:00 hodiny.

Z dôvodu, že nie každý dodržiaval harmonogram testovania a dochádzalo tak k zvýšenému počtu ľudí pred odberným miestom, pristupuje aj naša obec k online rezervačnému systému.

Z tohto dôvodu je  potrebné, aby sa každý občan, ktorý má záujem o testovanie prihlásil cez rezervačný formulár, ktorého link je zverejnený nižšie. Na jeden termín, je možné registrovať dve osoby. Občania, ktorí sa nevedia registrovať, môžu telefonicky kontaktovať obecný úrad na t. č. 038/7699122  a pracovníčka obce ich zaregistruje.

Pred vstupom do odberného miesta bude prebiehať kontrola zaregistrovaných.

Prosíme občanov, aby sa dostavili na odberné miesto 5 minút pred rezervovaným termínom.

Koniec rezervácie je v sobotu 6.3.2021 o 15:00 hodine alebo do naplnenia kapacity.

Rezervačný formulár- testovanie COVID-19

Vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

Upozornenie na dodržiavanie opatrení OR PZ Bánovce nad Bebravou

Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie v okrese Bánovce nad Bebravou, Policajný zbor opakovane vyzýva občanov na striktné dodržiavanie opatrení týkajúcich sa ochorenia COVID-19.

Dodržiavanie karanténnych opatrení bude od 07.00 hod. dňa 27. 02. 2021 do odvolania zabezpečený okrem iného v celom kraji Trenčín aj zvýšeným výkonom služby. Opatrenia budú zamerané  na dodržiavanie prijatých opatrení na hlavných cestných ťahoch a hraniciach okresov.

Bližšie informácie: 

Upozornenie na dodržiavanie opatrení OR PZ  Bánovce nad Bebravou (súbor PDF, 246 KB, otvorí sa v novom okne)

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS