ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Oznam od spoločnosti TEDOS, s.r.o.

Vážení občania,

Spoločnosť TEDOS, s.r.o. Bánovce nad Bebravou žiada občanov, aby do popolníc nesypali horúci popol, nakoľko tento si teplotu udržiava aj niekoľko dní.

Môže sa stať, že teplotný senzor nádobu nezachytí, čím sa spôsobí veľká škoda na zbernom aute TKO.

Nádoby s teplým/horúcim popolom nebudú vyvezené.

Za porozumenie ďakujeme.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR 7/2022, účinná od 25.1.2022

Skrátenie doby izolácie osôb pozitívnych na ochorenie covid-19.

Izolácia trvá po dobu 5 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s pozitívnym výsledkom alebo odo dňa objavenia sa prvých klinických príznakoch ochorenia u osoby, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín tejto doby u osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť. Po ukončení doby izolácie podľa prvej vety je osoba od 6. roka veku povinná mať na verejnosti po dobu 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk; u žiakov v škole alebo v školskom zariadení možno použitie respirátora nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúškom).

Viac informácií :  Vyhláška ÚVZ SR 7_2022 (súbor PDF, 274 KB, otvorí sa v novom okne)

ZBER PAPIERA

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 22.01.2022 (sobota) sa uskutoční zber papiera.

V Kšinnej pred obecným úradom v čase od 10:00-10:30.

V Závade pod Čiernym vrchom pred obchodom v čase od 10:30-10:45.

Papier musí byť zviazaný. Kartóny sa nezberajú.

Prosíme občanov o dodržiavanie platných hygienických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19.

Miestne dane

Vážení občania, nezabudnite na svoju povinnosť, podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2022.

Povinnosť podať daňové priznanie majú osoby ktoré:

  • nadobudli nehnuteľnosť (stali sa vlastníkmi pozemkov, stavby, bytu alebo nebytového priestoru) a súčasne boli k 01.01.2022 zapísaní v katastri nehnuteľností
  • predali nehnuteľnosť (zaniklo im vlastníctvo k pozemku, k stavbe, bytu alebo nebytovému priestoru) a súčasne už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností 
  • bolo im v roku 2021 vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie
  • alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane   

Daňové priznanie sú povinní podať do konca januára i občania, ktorí si v roku 2021 zaobstarali nového psa, resp. nahlásiť úhyn prípadne stratu psa, ktorého mali v roku 2021 prihláseného.

Tlačivá na podanie vyššie uvedených daní nájdete na :

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/editovatelne-tlacivo-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-1-2015/

Oznam od PZ Bukovina II Kšinná

Vážení občania,

PZ Bukovina Kšinná upozorňuje širokú verejnosť, že dňa 16.1.2022 (nedeľa) budú prebiehať duričské skúšky v katastri obce Kšinná, pri ktorých sa bude strieľať z brokových zbraní.

Z tohto dôvodu dôrazne, z hľadiska bezpečnosti vyzývame občanov, aby sa nepohybovali v lokalitách Pavle Háj, Ilavské, Žrebíky, Kukučove, Púpavníky v čase od 8 h do 13 h. 

Za porozumenie ďakujeme.

Oznam od PZ Bukovina II Kšinná

Vážení občania,

PZ Bukovina Kšinná upozorňuje širokú verejnosť, že dňa 8.1.2022 bude uskutočnená spoločná poľovačka na diviačiu a škodnú zver v katastri obce Kšinná.

Z tohto dôvodu dôrazne, z hľadiska bezpečnosti vyzývame občanov, aby sa nepohybovali v lokalitách Pavle háj, Ilavské, Rakovec, Žrebíky, Dianišky, Hajšovári, Kletné, Dúbravy, Hanke sklad, Miške sklad, Brezina, Kalísok, Skaliča, Brvenná v priebehu celého dňa.

Za porozumenie ďakujeme.

Oznam od PZ Bukovina II Kšinná

Vážení občania,

PZ Bukovina Kšinná upozorňuje širokú verejnosť, že dňa 31.12.2021 bude PZ plniť plán odstrelu raticovej zveri v katastri obce Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom.

Z tohto dôvodu dôrazne, z hľadiska bezpečnosti vyzývame občanov, aby sa nepohybovali v lokalitách Kalače Kopanice, Petre Tisoviček, Baba, Kopčanka, Tisovická, Predhorie, Za Diel v čase od 8:00 h do 15:00 h.

Za porozumenie ďakujeme.

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS