Slovenský iconEnglish icon

Oznam od kominára

 25.06.2024

Oznamujeme Vám, že od 1.7.2024 , v prípade priaznivého počasia,  bude  chodiť po našej obci  kominár a bude prevádzať kontrolu a čistenie komínov.  Uvedené práce vykonáva firma Kominárstvo Markech z Nového Meste nad Váhom.

Táto kontrola sa prevádza v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi v aktuálnom znení a vyhlášky č. 401/2007 o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Po vykonaní kontroly a čistenia komína Vám kominár vydá Potvrdenie o kontrole a čistení komína a dymovodu. V prípade poistnej udalosti poisťovňa akceptuje iba Potvrdenie o vykonaní kontroly a čistenia komínov, ktoré Vám vydal kominár - čo je osoba s odbornou spôsobilosťou.

Cena za vyčistenie jedného komína je 20,00 €.


Zoznam aktualít: