Slovenský iconEnglish icon

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Výsledky vo voľbách do Európskeho parlamentu v obci Kšinná

Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:

 • Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 421
 • Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 76
 • Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 76
 • Počet platných odovzdaných hlasov: 75

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

 • SMER- sociálna demokracia: 15
 • Kotleba- Ľudová strana Naše Slovensko: 10
 • KOREKTÚRA-Andrej Hryc: 1
 • Slovenská národná strana: 13
 • SME RODINA-Boris Kolár: 6
 • OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO): 3
 • DOPRAVA: 2
 • Kresťanskodemokratické hnutie: 1
 • Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR- strana práce: 2
 • Sloboda a Solidarita: 7
 • NAJ-Nezávislosť a Jednota:3
 • Kresťanská únia: 7
 • Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU-občianska demokracia: 5

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 28/2019 Z. z. zo dňa 01. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

z v e r e j ň u j e m

emailové adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

obec.ksinna@post.sk

info@ksinnazavada.sk

V Kšinnej, 12.04.2019

JUDr. Tatiana Botková

starostka obce


DELEGOVANIE ČLENOV DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 možno doručiť v elektronickej forme na adresy: obec.ksinna@post.sk alebo info@ksinnazavada.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie musí byť doručené do 1. apríla 2019.

NA OZNÁMENIA DORUČENÉ PO UPLYNUTÍ TEJTO LEHOTY SA NEPRIHLIADA!


Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

V súlade s § 8 ods. 1 zákona č.  180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

u t v á r a m

volebný okrsok č. 1

a určujem volebnú miestnosť v budove

 Obecného úradu -malá zasadačka, Kšinná 102

pre voľby do Európskeho parlamentu,

ktoré sa budú konať 25. mája 2019 na území obce Kšinná.

JUDr. Tatiana Botková

starostka obce


Zoznam volieb: