Slovenský iconEnglish icon

Voľby prezidenta SR 2019

Výsledky volieb prezidenta SR 2019 – 2.kolo

Výsledky v obci Kšinná

  • Počet zapísaných voličov: 432
  • Počet zúčastnených voličov: 191
  • Účasť: 44,21 %
  • Počet platných hlasov : 184

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

1. ČAPUTOVÁ Zuzana, Mgr. :

  • Získané hlasy: 93
  • % : 50,54

2. ŠEFČOVIČ Maroš, JUDr., PhD.:

  • Získané hlasy: 91
  • % : 49,46

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Na základe § 46 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2019 Z. z. z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

z v e r e j ň u j e m

emailové adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

obec.ksinna@post.sk

info@ksinnazavada.sk

V Kšinnej, 12.02.2019                          

JUDr. Tatiana Botková

starostka obce


Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

V súlade s § 8 ods. 1 zákona č.  180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

u t v á r a m

volebný okrsok č. 1

a určujem volebnú miestnosť v budove

 Materskej školy, Kšinná 237

pre voľby prezidenta Slovenskej republiky,

ktoré sa budú konať 16. marca 2019 na území obce Kšinná.

V Kšinnej 30.01.2019

JUDr. Tatiana Botková, v.r.

starostka obce


Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

V súlade s § 169 ods.6 zákona č.  180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

m e n u j e m

za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v obci Kšinná

pre voľby prezidenta Slovenskej republiky,

ktoré sa budú konať 16. marca 2019

Ing. Boženu Hollú,

Obecný úrad Kšinná 102, 956 41 Uhrovec, tel. č. 0907 056 243, obec.ksinna@post.sk

V Kšinnej 30.01.2019

JUDr. Tatiana Botková, v.r.

starostka obce


Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky možno doručiť v elektronickej forme na adresy: obec.ksinna@post.sk alebo info@ksinnazavada.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie musí byť doručené do 11. februára 2019.

NA OZNÁMENIA DORUČENÉ PO UPLYNUTÍ TEJTO LEHOTY SA NEPRIHLIADA!


Zoznam volieb: