Slovenský iconEnglish icon

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

Sadzba poplatku pre rok 2021 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu ( 20 03 07) na skládku odpadov  v euro t-1 

    (platná od 1.3.2021 do 28.2.2022) 

 je 27,- eur.

Súbor na stiahnutie: