Slovenský iconEnglish icon

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023: 51,54 % 

Sadzba poplatku pre rok 2024 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu ( 20 03 07) na skládku odpadov  v euro t-1 

(platná od 1.3.2024 do 28.2.2025) 

 je 15,- eur.

V roku 2023 bolo v našej obci vyprodukovaných spolu 191,40 ton odpadu, z toho bolo 92,76 tony zmesový komunálny odpad, objemný odpad a iné biologicky nerozložiteľné odpady a 98,64 tony tvorili zložky komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť.

Oproti minulému roku sa nám navýšila úroveň vytriedenia komunálnych odpadov o 2,83 % , a tak budeme za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov platiť  za tonu o 3 eurá menej ako v roku 2023 a o 7 eur menej ako v roku 2022.

Ďakujeme, že separujete a pomáhate tak životnému prostrediu.